Sivert Leander Johansen

Jeg satser for å bli så god som mulig på ski